Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Powerplustools Nederland B.V.
Noorderringweg 6 - 9363 TC Marum


Tel. +31 (0)594 231040
Fax +31 (0)594 231045
info@powerplustools.nl 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep/herroepen(*)

Besteld op: 
 

Naam:
 

Adres:

 

Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):


 

Datum:

 

* (svp doorhalen wat niet van toepassing is)

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u ons:

Powerplustools Nederland B.V.
Noorderringweg 6 - 9363 TC Marum


Tel. +31 (0)594 231040
Fax +31 (0)594 231045
info@powerplustools.nl 

schriftelijk per post, fax of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van dit formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Nieuwsbrief
Copyright © Powerplustools Nederland B.V. - Sitemap   |    Prestashop Webshop - NoviSites
powerplustools.nl wordt beoordeeld met 4.62/5 op basis van 4296 beoordelingen